SEVR Finance

SEVR_logo_WHITE

Vad innebär en företagssammanslagning ?

Företag kan dra nytta av varandras tillgångar vilket kan resultera i en så kallad företagssammanslagning. Detta kallas ofta för fusion och innebär att två bolag, som ofta har liknande bakgrund eller produkt, slås samman för att så att säga bilda en starkare eller mer lönsam enhet. Generellt sett är det så att ägarna till dessa två, eller flera, företag kommer att stå kvar som ägare i det nya företaget. Det är inte helt ovanligt att man slår ihop företagens namn till ett slags kombinerat namn. Men varför skulle man vilja gå ihop som två olika företag med olika problem och olika förutsättningar? Fördelarna är faktiskt många.

Men det är vanligt att man slår ihop sina påsar i syfte att stärka sin operativa eller finansiella ställning i omvärlden. Det är inte heller ovanligt att man gör en fusion för att bredda sig till fler målgrupper eller marknader eller för att få en mer attraktiv produkt. Det kan också vara så att somliga fusioner baseras på juridiska avtal och att ett av bolagen slutar att ”existera”.

Det kan handla om strategier för att minska skada av negativa verksamheter eller att klä ett bolag i nya möjligheter som både investerare och marknaden kan se positivt på.

Företagssammanslagning Sverige

Vad menas med en företagskonsolidering egentligen?

Vad menas med en företagskonsolidering egentligen? Kort och gott kan man säga att det är en typ av företagssammanslagning av åtminstone två olika företag. Dessa bolag kommer sedan tillsammans starta ett nytt bolag. Detta nystartade företag står som ägare över både tillgångar men även skulder från det tidigare bolaget. Men vad gäller för det nya företaget? Det är ganska vanligt att det nya företaget lanseras med ett helt nytt namn. Det ger en ny start och ett nytt ansikte utåt gentemot investerare, kunder och partners.

Finns det några uppenbara skillnader mellan företagskonsolidering och fusion?

Mycket kan ske under en företagssammanslagning och det är viktigt att förstå vad som skall hända med exempelvis anställda och företagens tillgångar. Vad som händer med ett företags tillgångar och skulder till följd av en fusion beror på flera faktorer. Exempelvis vilken typ av fusion som företaget faktiskt valt att göra. Det kan finnas fall där tillgångarna delas enligt överenskommelse men att skulderna istället förblir separata. I händelse av en företagskonsolidering så är det istället så att tillgångar och eventuella skulder från de tidigare företagen slås ihop helt enkelt.

När det kommer till anställda finns det också skillnader. Under en fusion kan anställda vara kvar på respektive företag. Det kan också vara så att det nya företaget delar på vissa roller för att minska driftskostnader vilket gynnar företagen ekonomiskt.

I händelse av en företagskonsolidering så går istället alla företag samman och bildar ett helt nytt företag. Detta innebär inte sällan att de som t.ex. är anställda, chefer eller de som ingår i styrelsen från de gamla företagen blir en del av det nya företaget istället.

Slå samman företag

Vi är experter på företagssammanslagningar

Vi är experter på företagssammanslagningar

Kontakta oss så hjälper vi dig vidare.

+46 721 746 671
hello@sevrfinance.se

Kungsportsavenyn 21, 411 36 Göteborg
Katarinavägen 15, 116 45 Stockholm
Storgatan 25, 831 30 Östersund